حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران سد شهر بیجار

صبح روز یکشنبه 9 آذر ماه برای دومین روز موالی کارگران  سد شهر بیجارِ سفید رود واقع در استان گیلان در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود دست به تجمع زدند.

از قرا معلوم حدود 42 کارگر شاغل در پروژه ساخت سد مخزنی شهر بیجار، دستکم  14 ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، دارند. این کارگران که هنوز حق سنوات و عیدی و پاداش پایان سال  98خود را دریافت نکرده اند می گویند، شرکت پیمانکار علاوه بر تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی آنها، 4 تا 5 نفر از کارگران را نیز به بهانه‌ عدم نیاز با اتمام قرارداد از کار اخراج کرده است.