حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران شرکت زغال سنگ کرمان

کارگران زغال سنگ کرمان در ادامه اعترضات خود روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه بار دیگر مقابل ساختمان شرکت، واقع در مرکز استان، تجمع کردند.

معترضان می گویند، «همچنان خواهان افزایش ضریب سختی کار از ۱.۵ به ۲، دائمی شدن قراردادهای کار، و اجرای نافذ و موثر طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و تا رسیدن به خواسته هایشان دست از تجمع برنخواهند داشت. یکی دیگر از خواسته‌های کارگران جلوگیری از بورسی شدن زغال سنگ کرمان به واسطه‌ ورود شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی فولاد “دالاهو” به بورس است. معترضان اعتقاد دارند که ورود شرکت زغال سنگ کرمان از طریق دالاهو به بورس، دلاهو را بیشتر از اینها اختیاردار تمدید یا عدم تمدید قراردادهای کارگران می‌کند.