حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران شرکت هپکو

روز شنبه 25 مرداد ماه جمعی از کارگران هپکو در ادامه اعتراضات دامنه دار خود برای چهاردهمین روز متوالی در زیر پل بختیاری دست به تجمع زدند.

کارگران هپکو خواستار پرداخت دو ماه حقوق پرداخت نشده، تعیین تکلیف مدیریت و مالکیت این شرکت و راه اندازی مجدد تولید در این کارخانه هستند. لازم به ذکر است که  طی چند روز گذشته، مسئولان شرکت در جمع کارگران حاضر شدند و وعده برآوردن مطالبات آنها را دادند و از کارگران خواستند تا به اعتراض و تجمع خود پایان بدهند. کارگران اما می‌گویند تا رسیدن به همه خواسته‌هایشان به اعتراض و تجمع خود ادامه خواهند داد.