حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان‌آب

جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان‌آب واقع در شهرستان شوش، روز سه شنبه ۵ بهمن ماه برای چندمین روز متوالی در محل کار خود دست به اعتصاب زده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بنابر این گزارش، این کارگران نسبت به وضعیت قراردادهای کاری، دستمزد پایین و نحوه مدیریت این مجتمع معترض هستند. این کارگران همچنین خواهان درج عناوین شغلی خود به صورت ثابت در لیست‌های بیمه‌ای هستند. پرداخت پاداش‌های بهره‌برداری و حسابرسی، جیره ارزاق، حق لباس و دانش آموزان ممتاز، بروزرسانی طبقه‌بندی مشاغل، محاسبه سنوات بازنشستگی طبق عرف سال‌های گذشته (۴۵ روز با مزایا)، انتخاب شورای کارگری طبق روال سال‌های گذشته و همسان‌سازی حقوق پرسنل مانند شرکت‌های مجاور از دیگر خواسته‌های کارگران میان‌آب است.