حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران شهرداری ایرانشهر

کارگران شهرداری ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه 5 مرداد ماه بار دیگر در اعتراض به پرداخت نشدن ماه ها حقوق و عدم پاسخگویی مسئولین دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران شهرداری ایرانشهر با اشاره به اینکه حقوقشان 8 ماه پرداخت نشده است،می گوید، با وجود اینکه هیچگونه درآمدی ندارند و به دلیل عدم پرداخت دستمزدها در وضعیت بد معیشتی قرار دارند، مسئولین در پرداخت معوقات مزدی آنها هیچگونه اقدامی انجام نمی دهند.

قابل یادآوری است که روزشنبه 31 خردادماه سال جاری کارگران شهرداری ایرانشهر برای اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود دست از کار کشیده و مقابل  ساختمان این شهرداری تجمع کرده بودند.