حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران شهرداری تبریز

کارگران شهرداری تبریز روز یکشنبه 6 مهر ماه برای دومین روز متوالی در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و سطح نازل دستمزدهایشان و دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران حاضر درتجمع، اعتراضات دامنه دار صدها کارگر شهرداری تبریز تارسیدن به کلیه خواسته هایشان از جمله “حذف شرکت های پیمانکاری و تبدیل وضعیت از پیمانی به قرارداد مستقیم” همچنان ادامه خواهد داشت.وی می افزاید، نزدیک به 2 هزار نفر هستند که برابر مقرارت قانون کار در 10 منطقه شهر تبریز تحت مسئولیت 27 پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری تبریز مشغول کارند که در نتیجه حضور پیمانکاران مطالباتشان کاهش پیدا کرده و این موضوع آنها را در شرایط بد مالی قرار داده است.