حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران شهرداری مریوان

روز چهارشنبه 27 آذرماه، کارگران شهرداری مریوان در ادامه اعتراضات خود نسبت به عدم پرداخت 7ماه حقوق ومطالبات دیگرشان، مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند .

کارگران شهرداری مریوان از اردیبهشت ماه سال جاری به بعد هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. آنها افزودند، علاوه بر 7 ماه دستمزد معوقه تاکنون موفق به دریافت سنوات، حق اولاد و سایر مزایای مزدی خود را نیز دریافت نکرده اند. این کارگران که بیش از 600 نفر می باشند اعلام کرده اند به دلیل عدم پرداخت دستمزدها در شرایط معیشتی نامناسبی به سر می برند و به همین دلیل تا رسیدن به خواسته هایشان دست از اعتراض برنخواهند داشت.