حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران شهرداری یاسوج

اعتراضات کارگران شهرداری یاسوج نسبت به عدم پرداخت چندین ماه ها دستمزد معوقه، حق بیمه و سایر مطالباتشان همچنان ادامه دارد.

کارگران معترض شهرداری یاسوج در این خصوص می گویند، بیش از چهار ماه است که دستمزد و بیمه خود را دریافت نکرده‌اند. علاوه بر آن، شهرداری تاکنون عیدی و سنوات سال گذشته کارگران را پرداخت نکرده است.  کارگران فضای سبز شهرداری یاسوج عنوان کردند: در آستانه سال تحصیلی جدید، عدم پرداخت دستمزدها مشکلات زیادی برای آنها به خصوص فرزندانشان به وجود آورده به طوریکه توان تهیه لباس و وسائل مدرسه فرزندان خود را ندارند.