حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران فصلی نی بر هفت تپه

از اوایل صبح روز سه شنبه 6 اسفند ماه، برای چندمین روز متوالی جمعی از کارگران فصلی نی بر هفت تپه به دلیل کسر حقوق خود مقابل دفتر این مجتمع دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، این کارگران که حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر بودند با پیاده‌روی در مسیر مزارع مقابل دفتر مدیریت جمع شده و نسبت به کسر دو روز از فیش حقوق دی‌ماه خود اعتراض کردند.

این کارگران با بیان اینکه در روزهای گذشته فیش حقوق دی‌ماه توزیع شده که از مجموع ۱۵ روز کاری کارگران نی‌بر، دو روز از حقوق همه کارگران کسر شده است، افزودند: “معیار پرداخت حقوق کارگران نی‌بر بر اساس میزان تناژ بریدن نی است.” کارگران معترض ادامه دادند: این در حالی است که هیچ معیاری برای محاسبه تناژ در این مجموعه وجود ندارد و کارگران نی‌بر به صورت روزمزدی در مزارع مشغول کارند.