حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران فضای سبز شهرداری بندرلنگه

کارگران فضای سبز شهرداری بندرلنگه در ادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت مطالبات خود روز سه شنبه 11  آذر ماه مقابل دفتر امام جمعه این شهرستان در استان هرمزگان تجمع کردند.

بنا به گزارش منتشره، بیش از 4 ماه از حقوق سال گذشته کارگران فضای سبز شهرداری بندرلنگه علیرغم اعتراضاتشان پرداخت نشده است. کارگران می گویند با وجود افزایش همه گیری کرونا و مبتلا شدن تعدادی از همکارانشان به این بیماری، آنها هر روز مجبورند بدون دریافت دستمزد بر سرکار خود حاضر شوند. گفته می شود مقامات شهرداری به جای پاسخگویی به خواست کارگران آنها را تهدید کرده اند که در صورت  ادامه تجمع از کار بیکار خواهند شد.