حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب

روز چهارشنبه 7 خردادماه برای باری دیگر، کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب نسبت به عدم پرداخت حقوق و حق بیمه و نداشتن امنیت شغلی و دروغ پردازی کارفرما و مسئولان شهرستان در مقابل درب ورودی این معدن تجمع اعتراضی برپا کردند.

به گفته یکی از کارگران معترض: مطالبات کارگران دریافت حقوق  ماه های فروردین ۹۸، بهمن و اسفند ۹۸ و همچنین فروردین ۹۹ همراه ما به تفاوت پرداختی ناقص حقوق کارگران این شرکت در سه ماه ۹۸ به همراه عیدی همان سال است.