حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران معدن کرومیت امین یار شهرستان فاریاب

روز یکشنبه 11خردادماه، کارگران معدن کرومیت امین یار شهرستان فاریاب درادامه دور جدید اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت حقوق معوق و حق بیمه های خود بار دیگر مقابل فرمانداری  این شهرستان تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنابه گزارش منتشره،پیشتر تامین اجتماعی استان کرمان با اعطای فرصتی مجدد به کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگران به اعتراضات پایان داد.کارگران بعد از قول کارفرما مجددا به معادن بازگشته و فعالیت خود را آغاز کردند اما پرداخت ناقص حقوق معوقه و عدم پرداخت حق بیمه موجب دور جدید اعتراضات کارگران معدن امین یار فاریاب از تاریخ سه شنبه 6 خرداد ماه شد.