حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

صبح روز دوشنبه 30 تیر ماه،جمعی از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با برپایی تجمع  مقابل فرمانداری شوش بر ادامه اعتصاب و اعتراضات خود تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان تاکید کردند.

کارگران هفت تپه که از سی و  شش روز پیش تاکنون دست از کار کشیده اند با برپایی تجمع مقابل فرمانداری و راهپیمایی در خیابانهای شهر شوش خواستار  “پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه وپایان بلاتکلیفی شغلی کارگران، خلع ید بخش خصوصی از شرکت بازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجی خود تمدید دفترچه های درمانی و بازداشت و محاکمه امید سد بیگی” می باشند.