حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه روز شنبه 28 تیر ماه برای سی و چهارمین روز متوالی به خیابان آمده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

کارگران معترض با راهپیمایی در سطح شهر شوش  و برپایی تجمع مقابل فرمانداری این شهر همانند روزهای گذشته خواستار  پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه، پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی، خلغ ید بخش خصوصی سازی از شرکت، بازگشت بکار همکاران اخراجی خود و بازداشت امید اسدبیگی شدند. گفتنی است کارگران معترض بر ادامه اعتراضات و اعتصابات خود تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان تاکید کردند.