حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه

اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئولان روز یکشنبه 26 مرداد ماه وارد شصت و سومین روز خود شد.

کارگران ابتدا مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کرده و سپس با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهای در سطح شهر راهپیمایی کردند. در جریان این تجمع یکی از کارگران با ایراد سخنرانی ضمن ادامه اعتصاب تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان از جمله خلع ید بخش خصوصی از شرکت، به ترفندهایی که مقامات از جمله فرماندار، استاندار، امام جمعه و غیره برای شکستن اعتصاب به کار می برند اشاره کرد.