حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران پتروشیمی رجال ماهشهر

اعتراضات کارگران پتروشیمی رجال واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهرنسبت به عدم پرداخت مطالبات و وعده های توخالی مسئولان روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه برای چندمین روز متوالی ادامه داشت.

معترضان می گویند، بارها از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف خواستار پیگیری مطالبات کارگران رجال از مسئولین منطقه و در رأس آن‌ها، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و همچنین رئیس اداره کار منطقه بوده اند. همچنین تا این تاریخ و با توجه به شروع قراردادهای جدید کارگران، امور اداری و منابع انسانی شرکت، مصوبه طرح طبقه‌بندی مشاغل و مزایای اقلیمی شامل فوق‌العاده‌های بدی آب‌وهوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و سختی شرایط محل زندگی، برای سال ۹۹ لحاظ نکرده است.