حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران پسماند صفیره اهواز

جمعی از کارگران سایت پسماند صفیره اهواز بار دیگر روز شنبه 29 شهریور ماه با برپایی تجمع مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر اهواز به اعتراضاتشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی خود ادامه دادند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع دراینباره می گوید، کارگران از اسفند پارسال تا اردیبهشت امسال که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شده‌اند هیچ حقوقی دریافت نکرده اند، حتی سنوات سال های گذشته هم به آنها پرداخت نشده است.وی می افزاید، بیشتر کارگران این سایت زنان سرپرست خانوار هستند و پرداخت نشدن به موقع و کامل حقوق ضربه بسیار سنگینی به آنها وارد می کند.