حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه باختر بیوشیمی کرمانشاه

روز چهارشنبه 2 مرداد ماه، کارگران کارخانه باختر بیوشیمی کرمانشاه درادامه اعتراضاتشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی خود، مقابل استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران حاضر درتجمع در این خصوص اعلام کرد، شرکت باختر بیوشیمی با سابقه کار 30 ساله در شهرستان کرمانشاه حدودا 5 سالی است که با مشکل قیمت گذاری دارویی از سوی سازمان غذا و دارو کشور مواجه است و به همین دلیل شرکت توان تولید دارو را ندارد. وی افزود: کارگران شرکت برای حل این مشکل روزسه شنبه اول مرداد نیز مقابل ساختمان استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان کرمانشاه تجمع کردند. ولی تاکنون هیچ مقامی پاسخگوی خواسته های آنها نبوده است. قابل یاد آوری است در تاریخ 17 تیر ماه سال جاری کارگران کارخانه باختر بیوشیمی کرمانشاه، به تهران سفر کرده وبا برپایی تجمع مقابل ساختمان دیوان عدالت و وزارت بهداشت اعتراض خود را نسبت به بلاتکلیفی شغلی خود اعلام کرده بودند.