حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه قند فسا

روز شنبه 30 آذر ماه، کارگران کارخانه قند فسا در ادامه اعتراضاتشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی بار دیگر مقابل فرمانداری ویژه  شهرستان فسا دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع، عدم پرداخت چهار ماه دستمزد و سه ماه بیمه کارگران را هدف تجمع مجدد دانسته و اظهار می‌کند:  از اردیبهشت‌ ماه به مدت 2ماه تولید داشتند ولی پس‌از آن تا 60 روز کارخانه تعطیل شد. این کارگر در ادامه گفت: پس از 2 ماه بیکاری، از اول شهریور تا اواسط آبان ماه به تعمیرات لوازم کارخانه مشغول شدند و پس‌از آن تا آخر همان ماه، یعنی به مدت 15روز تولید داشتند و حال نزدیک به یک ماه کارخانه تعطیل است و کارگران همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.