حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه قند فسا

روز سه شنبه 30 مهر ماه، کارگران کارخانه قند فسا در ادامه سریال اعتراضاتشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی، بار دیگر مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره شماری از کارگران کارخانه قند فسا که از روز 25 مهر ماه سال جاری تاکنون در محوطه فرمانداری ویژه فسا دست به تجمع زده اند خواستار 5 ماه دستمزد معوقه خود و همچنین پرداخت چندین ماه حق بیمه خود از سوی مقامات شهردای به سازمان تامین اجتماعی شدند. به گفته کارگران معترض، پرداخت نکردن دستمزدها مشکلات معیتشتی زیادی برای آنها به وجود آورده به طوریکه تامین هزینه‌های زندگی به شدت به آنان و خانواده‌هایشان فشار آورده است.