حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک

کارگران هپکو اراک روز دوشنبه 27 مرداد ماه به تجمع اعتراضیشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئولان درکارخانه ادامه دادند.

کارگران معترض هپکو در خصوص ادامه اعتراضات خود می گویند، علیرغم وعده مسئولان استان مرکزی در خصوص پرداخت دستمزد، تا روز دوشنبه 27 مرداد هنوز حقوق دو ماه کارگران به حسابشان واریز نشده است. آنها افزودند: “مدیرعامل شرکت هم کماکان به خواسته های کارگران بی اعتنا بوده و تاکنون به شرکت بازنگشته.”