حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران کشتارگاه بجنورد

روز یکشنبه 31شهریور ماه، جمعی از کارگران کشتارگاه بجنورد در ادامه اعتراضاتشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئولان دست به تجمع در محل شورای شهر زدند.

بر اساس این گزارش، دستکم 30 نفر از سلاخان و دیگر نیروهای خدماتی و فنی کشتارگاه صنعتی بجنورد در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئولان و همچنین پرداخت نکردن 3 ماه دستمزدشان و حق بیمه خود در محوطه شورای شهر بجنورد تجمع کردند. لازم به یاداوری است، 14شهریویرماه سال جاری نیز، کارگران کشتارگاه بجنورد برای اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان دست در مقابل فرمانداری این شهرستان به تجمع کرده بودند. تاکنون هیج مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.