حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض‌های ضددولتی در شیلی

صبح روز پنجشنبه 2 آبانماه، دهها هزار نفر از شهروندان معترض شیلی با آمدن به خیابان و سردادن شعار خواستار استعفای رئیس جمهوری این کشور شدند.

در جریان این تظاهرات، هزاران دانشجو، اعضای اتحادیه‌های کارگری، معلمان و همچنین کارگران بخش‌های مختلف دولتی در سانتیاگو، پایتخت شیلی، در اعتراض به هزینه‌های بالای زندگی و برنامه‌های اقتصادی دولت شعار دادند. گفته می شود از زمان آغاز تظاهرات های ضد دولتی در این کشور تاکنون دستکم 15 تن از معترضان با شلیک مستقیم نیروهای پلیس کشته و بیش از شش هزار نفر نیز بازداشت شده اند. گفتنی است تظاهرات در سانتیاگو از جمعه گذشته در اعتراض به افزایش بهای مترو آغاز شد و به سرعت به سایر شهرها گسترش یافت.