حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض‌ها به کشته شدن یک جوان فلسطینی

روز پنجشنبه 15 خرداد ماه، اعراب شهروند اسرائیل و صدها اسرائیلی دیگر هم‌زمان با فلسطینیان کرانه باختری در اعتراض به کشته شدن یک مرد معلول ذهنی فلسطینی در تیراندازی نیروهای پلیس اسرائیل،  دست به تظاهرات زدند.

تظاهر کنندگان این رویداد را با کشته شدن جورج فلوید، مرد آمریکایی آفریقایی‌تبار در ایالت مینه‌سوتا در آمریکا مقایسه کرده و علیه پلیس و شعار دادند. شمار زیادی از شهروندان اسرائیلی در شهرهای مختلف از جمله بیت اللحم، تل آویو و حیفا هم‌زمان با اعتراض‌های مشابه در کرانه باختری، از تظاهرات سیاهپوستان در آمریکا در اعتراض به کشته شدن جورج فلوید، حمایت کرده و در شعارها و پلاکاردها بر لزوم حفظ جان فلسطینیان و اعراب در مناطق خود مانند جان سیاهان در آمریکا تأکید کردند. همچنین تظاهرکنندگان اسرائیلی در حیفا و تل‌آویو تصاویر شهروندان اتیوپیایی‌تبار را که در دوره اخیر بدست پلیس اسرائیل کشته شدند، بر سر دست گرفته و نام آنها را یادآوری می‌کردند.