حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض باغداران شرق اصفهان

جمعی از باغداران شرق اصفهان روز شنبه 13 دیماه در اعتراض به تخریب باغ های خود دست به تجمع زدند.

معترضان با سردادن شعارهایی خواستار توقف تخریب باغ های خود شدند و اعلام کردند دولت به جای تخریب این باغهای کوچک که تنها منبع درآمد آنها می باشد، باید با باغهای لاکچری برخورد کند. لازم به یادآوری است که  باغداران شرق اصفهان  هفته پیش نیز مقابل دفتر نماینده مجلس تجمع کرده بودند.