حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض ساکنان مسکن مهر بردسکن

ساکنان مسکن مهر بردسکن دراستان خراسان رضوی روز شنبه 3 خرداد ماه برای دومین بار در اعتراض به نبود امکانات اولیه رفاهی و خدماتی در این شهرک و وعده های توخالی مسئولان اعتراض دارند.

معترضان در خصوص تجمع خود می گویند، ابتدا قرار بود واحدهای مسکونی به صورت کامل به متقاضیان واگذار شود که برخی از افراد در مرحله خاک گچ تحویل آنها داده شد و با هزینه خودشان مسکن خود را تکمیل کردند. آنها افزودند، درحال حاضر با گذشت 8 سال مسئولان امر هیچ گونه امکانات رفاهی و خدماتی را دراین منطقه ایجاد نکرده اند.