حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض مالباختگان شرکت آذویکو

جمعی از مالباختگان شرکت آذویکو روز سه‌شنبه ۱۱ آبان در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایات شان مقابل دفتر رئیس قوه قضائیه تجمع کردند.

شرکت صنعت خودروی آذربایجان (آذویکو) در ۳ سال گذشته اقدام به فروش بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به مشتریانش کرد. اما تاکنون و علیرغم اینکه  از هر یک از حواله‌داران مبالغ کلانی دریافت کرده است، از تحویل خودرو به آنها خودداری می‌کند. مال‌باختگان آذویکو در طول سه سال‌ گذشته بارها برای برگرداندن پول خود و یا دریافت خودرو تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند. اما تاکنون هیچ پاسخی نگرفته‌اند. گفتنی است این چهل و هفتمین تجمع اعتراضی غارت شدگان شرکت آذویکو است.