حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض مردم کرمان به انتقال آب هلیل‌رود

روز شنبه 20 آذرماه، مردم، کشاورزان و کنشگران محیط‌زیست کرمان، بار دیگر جلوی ورود کارگران به کارگاه حفر تونل انتقال آب هلیل‌رود را گرفتند و از مسئولین پروژه خواستار توقف این پروژه شدند.

پروژه انتقال آب که از سوی مافیای قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران به عنوان مجری هدایت می‌شود، با اعتراض‌های قبلی مردم تا صبح روز شنبه به‌شکل رسمی متوقف شده بود. اما مسئولان این پروژه صبح شنبه دور از چشم مردم قصد شروع به کار دوباره در کارگاه تونل انتقال آب هلیل‌رود را داشتند، که با واکنش سریع کشاورزان و کنشگران محیط زیست مواجه شدند.