حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارمندان رسمی وزارت نفت

کارمندان رسمی وزارت نفت در بیش از ۴۵ واحد این وزارتخانه بار دیگر در روز شنبه 22 مرداد ماه با برپایی تجمعاتی خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت شدند.

کارمندان رسمی وزارت نفت از روز پنچشنبه ۲۰ مردادماه در بیش از ۴۵ واحد ستادی و عملیاتی این وزراتخانه دست به اعتراض زده اند. آنها خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان، معرفی و محاکمه غارتگران صندوق نفت، پایان دادن به انتصابات امنیتی و جناحی، پرداخت “بک پی” حقوق جدول سال ۹۷ و بک پی مالیات، برداشتن سقف پاداش بازنشستگی و توجه به واحدهای فرسوده و میادین مشترک نفت و گاز می‌باشند. کارمندان رسمی وزارت نفت اعلام کرده‌اند، این اعتراضات تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ در محل‌های کار خود ادامه دارد. آنها تهدید کردند، در صورتیکه مقامات وزارت نفت به