حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران آب معدنی داماش

شماری از کارگران کارخانه آب معدنی داماش در ادامه اعتراضات روزهای گذشته،روز چهارشنبه 29 آذرماه نیز اعتراض صنفی برگزار کردند.

کارگران کارخانه آب معدنی داماش در اعتراض به آنچه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات مزدی خود می‌خوانند،کار در کارخانه را متوقف کردند.یکی از کارگران کارخانه آب معدنی داماش در تشریح گسترده‌تر شدن اعتراض خود و همکارانش گفت:بعد از گذشت چند روز اعتراض صنفی برای وصول مطالبات مزدی، هیج مسئولی در کارخانه حاضر به پاسخگویی به مطالباتشان نیست.کارگران سه ماه از مطالبات مزدی مربوط به مهر،آبان وآذر ماه سال جاری خود را در حالی طلبکارند که کارخانه آب معدنی داماش دارای تولید و بازار فروش خوبی است و روزانه ده‌ها هزار لیتر آب معدنی و آشامیدنی تولید وبه فروش می‌رساند.با این حال برخی مسئولان شهرستانی کمبود منابع مالی ناشی از کاهش تقاضا را دلیل پرداخت نکردن حقوق‌ها عنوان می‌کنند.