حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان

کارگران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان بار دیگر روز چهارشنبه 14 خرداد ماه در اعتراض پایمالی حقوقشان  مقابل فرمانداری ماهشهر دست به تجمع زدند.

معترضان در این مورد می گویند، مسئولان اداره کل بنادر ودریانوردی استان خوزستان وفرمانداری ماهشهر دست در دست مدیران شرکت پیمانکاری همت کاران قصد پایمالی حقوق کارگران را دارند،کارگرانی که از اسفند ماه سال گذشته تاکنون اعتراضات دامنه داری را برای مقابله با این همکاری در راه دست یابی به مطالبات برحقشان سازمان داده اند. آنها افزودند، اسفند ماه سال 98 شرکت‌ پیمان‌کاری همت کاران در اداره بنادر استان خوزستان اعلام کرد که طبق مقررات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی مکلف به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست در حالی که طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران رسمی اداره بنادر استان خوزستان در سال‌های گذشته اجرا شده است.