حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران ایستگاه مترو تبریز

روز یکشنبه 22 تیرماه،کارگران ایستگاه مترو تبریز باری دومین روز متوالی اعتراض خود را نسبت به عدم دریافت حقوق های معوقه خود اعلام کردند.

بنا به گزارش منتشره،کارگران ایستگاه مترو تبریز 3 ماه حقوق عقب افتاده خود را دریافت نکرده اند.به گفته کارگران،از اول فروردین ماه سال جاری تا به امروز فقط دوبار مبلغ یک میلیون تومانی به حساب این کارگران واریز شده است و در این شرایط تورم و گرانی کشور وضعیت معیشت و شرایط زندگی برای آنها بسیار سخت شده است.گفتنی است،این کارگران تاکنون بارها برای برای پیگیری وضعیت خود از راه های مختلف دست به اعتراض زده اند ولی تاکنون هیچ مقام مسئولی جوابگوی خواسته های آنها نبوده است.