حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران خدماتی شهرداری رشت

کارگران خدماتی رشت برای چندمین بار طی هفته جاری روز پنجشنبه 3 بهمن ماه، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

معترضان می گویند، حدود ۵ هزار کارگر خدماتی شاغل در مناطق ۵ گانه شهرداری رشت در استان گیلان که تحت مسئولیت سه شرکت پیمانکری مشغول به کار هستند، دارای دست‌کم سه ماه دستمزد و حدود ۱۰ ماه حق بیمه پرداخت نشده، می باشند. این کارگران با بیان اینکه چندین سال است که مطالبات مزدی کارگران خدماتی شهرداری رشت با تاخیر پرداخت می‌شود، و در این زمینه کسی پاسخگو نیست، در ادامه گفتند: جدا از مطالبات مزدی و بیمه‌ای از ابتدای فروردین ماه سال جاری، افزایش دستمزد کارگران خدماتی لحاظ نشده و کارگران کماکان مطابق با مصوبه مزدی سال ۹۷ شورای عالی کار حقوق گرفته‌اند.