حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران رسمی نیشکر هفت تپه

تعدادی از کارگران رسمی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه ۶ تیرماه برای دومین زوز متوالی با برپایب تجمعی خواستار بازنگری در طبقه‌بندی مشاغل شدند.

کارگران با اشاره به اینکه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد نیاز به بازنگری دارد، خواستار اجرای این طرح برای افزایش میزان حقوق خود شدند. آنها همچنین افزودند، درآمد کارگران به اندازه‌ای نیست که معاش‌شان تامین شود به همین دلیل مطالبه اصلی کارگران این واحد تولیدی، بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل است چراکه از سال‌ها پیش تاکنون طبقه‌بندی مشاغل کارگران در این واحد تولیدی تغییری نکرده است.