حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران شرکت ریل صنعتکاران زاهدان

روز پنجشنبه 28 آذرماه، برای دومین بار طی هفته جاری  کارگران شرکت “ریل صنعتکاران” زاهدان در اعترض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

این کارگران که در بدترین شرایط آب و هوای کشور بخصوص توفانهای شن و خاک کار و زندگی می‌کنند خواستار پرداخت کلیه دستمزدهای معوقه خود می باشند. آنها می گویند، عدم پرداخت دستمزدها در این اوضاع اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی زندگی، گذاران زندگی را برای آنها و خانواده هایشان با مشکل مواجه کرده است.