حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران شهرداری دهدشت

اعتراض کارگران قرارداد موقت شهرداری دهدشت نسبت به نداشتن امنیت شغلی و سطح نازل دستمزدهایشان روز سه شنبه 1 مهر ماه برای چندمین روز متوالی ادامه داشت.

یکی از کارگران معترض می گوید: «شماری از کارکنان شهرداری دهدشت با سوابق بالای ۱۵ سال و داری مدارک کارشناسی و بالاتر از سال گذشته بخشنامه تبدیل وضعیت‌شان از سوی سازمان شهرداری‌ها ابلاغ شده و  می بایست قرارداد کاری آنها از موقت به قرارداد دائم و مستقیم تبدیل می شد ولی این امر تاکنون محقق نشده است. وی می افزاید علاوه بر این، کارگران قرارداد موقت شهرداری دهدشت بر خلاف نیروی کار رسمی و قرارداد مستقیم مجموعه شهرداری‌ها، از مزایایی همانند اضافه‌کاری، پاداش و کارانه، بن و سایر خدمات محروم هستند.