حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران شهرداری رشت

از چند روز پیش تاکنون ۵ هزار نفر از کارگران شهرداری رشت در بخش خدماتی مناطق ۵ گانه رشت در استان گیلان، در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد و حق بیمه پرداخت نشده خود، معترض هستند.

یکی از کارگـران شهرداری دراین خصوص می گوید، حدود ۵ هزار نفر در بخش خدماتی شهرداری مناطق ۵گانه تحت مسئولیت سه شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستند که دست‌کم در سه ماه گذشته (آبان، آذر و دی ماه) دستمزد دریافت نکرده‌اند. جدا از دستمزد، بیش از ده ماه حق بیمه آنها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده و در برخی ماه‌های سال، دفترچه‌های درمانی برخی کارگران فاقد اعتبار و تمدید و تعویض است. لازم به ذکر است که «جدا از مطالبات مزدی و بیمه‌ای، از ابتدای فروردین ماه سال جاری، افزایش دستمزد کارگران خدماتی لحاظ نشده و کارگران کماکان مطابق با مصوبه مزدی سال ۹۷ شورای عالی کار حقوق گرفته‌اند.