حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران شهرداری سی سخت

اعتراضات کارگران شهرداری سی سخت نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق و عدم پاسخگویی مسئولان، روز یکشنبه 29 دیماه برای چندمین روز متوالی همچنان ادامه داشت.

کارگران معترض در این خصوص می گویند، حدود 80 کارگر در مجموعه شهرداری سی سخت به صورت مستقیم با سوابق بالای 15 سال مشغول کارند که تقریبا از خرداد ماه سال جاری پرداخت مطالبات مزدی‌شان به تاخیر افتاده است. این کارگران با بیان اینکه در این زمینه هیچ مسئولی در شهرداری سی سخت پاسخگوی مطالبات معوقه کارگران نیست،افزودند: سالهاست که زیر نظر شهرداری در بخش خدمات، فضای سبز، موتوری و آتش‌نشانی به سختی کار می‌کنند و در تمامی این سال‌ها شهردارانی که مدیریت شهری را برعهده می‌گیرند، در مقام کارفرما به تمامی تعهدات مزدی خود عمل نکرده‌اند.