حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران شهرداری محمد شهر

به کارگران شهرداری محمدشهر دراستان البرز، روز شنبه 31 خرداد ماه برای دومین بار در اعتراض به کاهش دستمزدهایشان مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران معترض، رئیس شهرداری محمد شهر در هفته گذشته به دنبال کاهش حقوق پرسنل شهرداری بوده و این موضوع سبب اعتراض کارگران و کارمندان شده است. آنها می گویند شهردار در جواب تجمع کنندگان گفته است وقتی قرار به کسر شدن حقوق من است، حقوق پرسنل شهرداری نیز باید کاهش یابد.” این درحالی است که حقوق نامبرده نزدیک به 20 میلیون تومان است و  یک کارگر ساده در شهرداری در بهترین حالت، دریافتی‌اش به ۲ میلیون تومان در ماه هم نمی رسد.