حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران شهرداری مسجدسلیمان

کارگران شهرداری مسجدسلیمان، روز پنجشنبه 28 فروردین ماه، برای دومین روز متوالی در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و آشفتگی شهرداری این شهر از جمله عدم پرداخت سه ماه حقوق و عیدی خود، تجمع کردند.

به گفته نماینده کارگران، علاوه بر مطالبات سه ماه حقوق پرداخت‌نشده و عیدی، حق بیمه تأمین اجتماعی کلیه کارکنان اعم از کارگری، کارمندی، رسمی، پیمانی و قراردادی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. وی افزود: چندین ماه تأخیر و هر ماه با کش و قوس‌های فراوان، بدون پرداخت هیچ‌گونه مبلغی، باعث بروز مشکلات عدیده در حوزه سلامت کارکنان و کارگران شهرداری شده است.