حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران معدن مس چهارگنبد سیرجان

کارگران معدن مس چهار گنبد سیرجان درادامه اعتراضات دامنه دارشان روز پنجشنبه 5 تیر ماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و سایر مطالباتشان دست به تجمع زدند.

کارگران معدن مس چهار گنبد سیرجان از چند روز پیش تاکنون با برپایی تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان سیرجان خواستار “پرداخت بموقع حقوق ومطالبات” و “اجرای طرح طبقه بندی مشاغل” می باشند. کارگران معترض خواستار پاسخگویی فوری مقامات به خواسته هایشان شده اند. گفتنی است این کارگران از اردیبهشت ماه سالجاری تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند.