حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران نیروگاه دماوند

عصر روز دوشنبه 30 تیر ماه کارگران نیروگاه دماوند برای دومین روز متوالی با برپایی تجمع مخالفت خود را نسبت به واگذاری این نیروگاه به بخش خصوصی نشان دادند.

این کارگران به واگذاری شرکت بهره‌برداری مدیریت تولید برق دماوند که کارگران در آنجا کار می کنند، به شرکت مپنا وخصوصی سازی  معترض هستند و تاکید دارند که در صورت تغییر، امنیت شغلی آنها به خطر می‌افتد و باید این موضوع لغو شود.  بخش دیگری از مشکلات کارگران خالی شدن منابع مالی دو صندوق بازنشستگی و قرض‌الحسنه کارگران و کارکنان نیروگاه دماوند است.