حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران و معلمان انگلیس

روز یکشنبه 29 خرداد ماه هزاران نفر از کارگران و معلمان انگلیسی در اعتراض به گرانی به خیابان آمدند.

کارگران و معلمان انگلیسی که به دنبال فراخوان کنگره اتحادیه‌های کارگری “تی یو سی” به سمت پارلمان راهپیمایی کردند در واکنش به افزایش نرخ تورم موجود خواستار اقدام دولت در مورد بحران هزینه‌های زندگی شدند.  این اتحادیه خواستار «افزایش دستمزد مناسب برای کارکنان بخش عمومی و دولتی» و حداقل دستمزد ۱۵ پوندی برای سایر کارگران شده است.  این اتحادیه اعلام کرده؛ تحقیقاتش نشان می‌دهد که کارگران از سال ۲۰۰۸ تاکنون تقریباً ۲۰هزار پوند از ثروت خود را به‌دلیل بحران‌های اقتصادی از دست داده‌اند، زیرا دستمزد با افزایش نرخ تورم انگلستان همگام و منطبق نبوده است.