حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران پروفیل ساوه

کارگران کارخانه پروفیل ساوه روز پنجشبنه 30 مرداد ماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور در مقابل ساختمان اداره کار شهرستان ساوه تجمع کردند.

کارگران کارخانه پروفیل ساوه اظهار داشتند: طبق رای صادره کمیته بدوی اداره کار عنوان سختی کار آنها تایید نشده  و این درحالی است که در عمل کارگران این شرکت در شرایط سخت  مشغول به کارند. آنها همچنین می گویند، در صورت اجرا نشدن این قانون، از این پس بازنشستگی کارگران مشمول مزایای مشاغل سخت، به‌صورت عادی انجام می‌شود. به گفته کارگران؛ مطابق قانون کارهای سخت و زیان‌آور، کارفرما موظف است ۴ درصد حق بیمه کارگر را واریز کند تا وی بتواند با ۲۰ سال سابقه کار بازنشست شود اما تعدادی از کارفرمایان این میزان از حق بیمه را واریز نمی‌کنند