حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران پیمانکار شرکت بهاوند باراد

روز شنبه ۵ بهمن ماه، کارگران پیمانکاری شرکت “بهاوند باراد” معدن چادرملو از ادامه‌ اعتراضات خود نسبت به عدم تمدید قرارداد و بیکاری تعدادی از کارگران خبر دادند.

کارگران شرکت پیمانکاری بهاوند باراد شاغل در معدن چادرملوی یزد از پنجمین روز از تجمع صنفی خود در محل کارگاه خبر دادند. این کارگران می‌گویند: «کارفرما به تعدادی از  کارگران گفته است تا پنجم بهمن یعنی روز شنبه، جهت تسویه حساب اقدام کنند. به گفته‌ی آنها، این اقدام موجب می‌شود حدود ۳۰۰ خانواده کارگری در دو ماه پایانی سال دچار آسیب‌های جدی شوند و در منگنه قرار بگیرند. کـارگران بهاوند باراد خواستار بهبود اوضاع شغلی خود، بازگرداندن کارگران اخراجی به سرکارهایشان  و همچنین تمدید قراردهای شغلی همه کارکنان این معدن می باشند.