حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب معلمان حمایتی استان یزد

معلمان حمایتی استان یزد روز یکشنبه 7 دیماه برای ششمین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در کلاسهای آنلاین مدارس شرکت نکردند.

این معلمان که طی سال‌های اخیر نسبت وضعیت خود تجمعات اعتراضی گوناگونی برگزار کرده‌اند خواستار پرداخت معوقات مزدی، تامین امنیت شغلی و حل مشکلات بیمه ایی خود می باشند. آنها اعلام کرده اند تا زمان رسیدن به کلیه خواسته هایشان در کلاسهای آنلاین حاضر نخواهند شد.