حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب و اعتراض معلمان در کانادا

حدود دو هزار نفر از معلمان ابتدایی، متوسطه، کاتولیک و فرانسوی زبان در شهر “سادبری” کانادا از روز ۲۱ فوریه تاکنون دست به اعتصاب زده اند.

معلمان بیش از 72 مدارس مختلف کانادا نسبت به کاهش بودجه دولت برای آموزش و پرورش اعتراض دارند. معلمان  همچنین خواستار افزایش دو درصدی حقوق خود هستند. درحالی‌که دولت ادعا می‌کند برای بیش از یک درصد بودجه نخواهد بود. گفته می‌شود معلمان انگلیسی اونتاریو نیز تصمیم به اعتصاب طی روزهای آتی دارند که هنوز زمان آن مشخص نیست.  این اولین بار از زمان اعتراض سیاسی در سال ۱۹۹۷ است که همه اعضای چهار اتحادیه اصلی آموزش انتاریو در یک روز کلاس درس را ترک می‌کنند.