حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران راه آهن در چند شهر ایران

اعتصاب و اعتراض کارگران راه‌آهن در چند نقطه ایران از جمله خراسان، شمال، نیشابور و تهران روز شبنه 25 مرداد برای چندمین روز متوالی ادامه داشت.

کارگران راه آهن شمال ازروز پنجشنبه تاکنون در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و پاداش پایان سال خود دست به تجمع زده اند. کارگران راه آهن خراسان نیز   در اعترض به عدم پرداخت چندین ماه از دستمزدهایشان، مشکلات بیمه و پرداخت نشدن پاداش‌های بازنشستگی  از روز پنجشنبه تاکنون دست از کار کشیده اند. کارگران شرکت جوش گستر نیشابور نیز با برپایی تجمع مقابل فرمانداری این شهر خواستار پرداخت کلیه مطالبات معوقه خود شدند. همچنین  کارگران تأسیسات ایستگاه راه‌آهن تهران نیز به نشانه اعتراض به عدم پرداخت پاداش بازنشستگی همکاران بازنشسته‌ خود و نیز عدم پرداخت حقوق و مزایا و خصوصی‌سازی این شرکت در برابر اداره راه‌آهن اقدام به برپایی تجمع کردند.