حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب و تجمعات کارگران کارخانه آذرآب اراک

سه شنبه – ۱۸ تیر – ۱۳۹۸ , 09 – 07 – 2019

روز دوشنبه 17تیرماه برای سومین روز متوالی، کارگران کارخانه آذرآب اراک دراعتراض به بلاتکلیفی معیشتی وشغلی دست از کار کشیده و تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشره، طی چند روز گذشته کارگران کارخانه آذرآب اراک به دلیل عدم پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد ماه خود و همچنین نبود امنیت شغلی دست از کار کشیده بودند. آنها می گویند از وقتی که کارخانه آذراب به بخش خصوصی واگذار شده دستمزدهای آنها با تاخیر چندی ماهه پرداخت می شود و روند اخراج سازی کارگران نیز به بهانه های مختلف روبه افزایش است. کارگران معترض ضمن خواست دریافت دستمزدهای معوقه خود خواستار لغو خصوصی سازی این شرکت شدند.