حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری اروند کنار

روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه برای سومین روز متوالی،کارگران شهرداری اروند کنار به اعتصابشان در اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه حقوق ادامه دادند و مقابل ساختمان این شهرداری تجمع کردند.

بنابه گزارشات منتشره، به دبنال اعتراضات دامنه دار کارگران شهرداری اروند کنار، در پی جلسه مشترک کارگران شهرداری با رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی رژیم در آبادان، شهردار و اعضای شورای شهر اروندکنار، مقرر شد مبلغی معادل یک ماه حقوق کارگران تا سه روز آینده به کارگران پرداخت و روند پرداخت دیگر مطالبات آنان پیگیری شود.